OKU 2020 gaat niet door

    Het OKU 2020 kan helaas geen doorgang vinden. Dat is erg balen voor de deelnemers, organisatoren en andere belangstellenden, maar er is helaas weinig aan te doen.

    Onze gastheer Berenschot gaat vervroegd verhuizen naar een nieuw pand, waarin te weinig plaats is voor het OKU 2020. Het toernooi onderbrengen bij een partnerorganisatie is eveneens lastig te regelen, mede doordat nog niemand weet hoe de situatie er dit najaar uitziet.

    Dat betekent dat het OKU 2020 komt te vervallen. Wij hopen in 2021 weer een OKU te organiseren op het vertrouwde moment, dus om en nabij begin juni. De komende tijd gaan we aan de slag om hier een geschikte locatie voor te zoeken.

    Tot slot een bericht voor iedereen die ons met een bemoedigend woord heeft gesteund. Een toernooi moeten verplaatsen en uiteindelijk afgelasten is nooit gemakkelijk, en het is dan fijn als er mensen meedenken en meeleven. Bedankt daarvoor!