Corona

    De OKU-organisatie houdt de ontwikkelingen rondom Corona uiteraard bij. Wij volgen de adviezen van de rijksoverheid, het RIVM en de KNSB.

    Het is nu nog niet te voorzien hoe de situatie begin juni zal zijn. Mocht op een gegeven moment duidelijk zijn dat het niet verantwoord is het OKU te houden van 5 t/m 7 juni, dan zullen wij u tijdig informeren. Het is dus gewoon mogelijk om u aan te melden voor het OKU, net als in andere jaren is tijdig afmelden kosteloos.