Tiebreak regels aangepast

    In de 2017 editie van het OKU is een wijziging aangebracht in de regels bij gelijk eindigen. Er geldt nog steeds dat geldprijzen worden gedeeld, echter bij bepaling van de winnaar per groep wordt nu eerst naar het onderling resultaat gekeken en pas daarna naar de WP en SB punten.

    Het onderling resultaat wordt alleen gebruikt “indien alle betrokken spelers onderling tegen elkaar gespeeld hebben of indien de ontbrekende partijen geen verschil kunnen maken bij het bepalen van de groepswinnaar“.

    Hiermee sluiten onze reglementen wat beter aan bij soortgelijke toernooien.

    Het volledige reglement vindt u hier.